ProSquash, FRS and Squash Club Cluj-Napoca are determined to ensure that everyone taking part in the Romanian Open Squash 2020 tournament will stay healthy and safe.

We remind everyone present that currently, our greatest way of protecting ourselves from the virus is by wearing masks in all situations, respecting social distancing and hand-washing. Masks must be worn by everyone over the age of 11, at all times, excepting the players on the court.

We are doing our utmost to ensure compliance with all preventive measures and social distancing on-site, and we will regulate the movement of people at the event venue.
Cleaning and disinfection of the various areas will be reinforced. Regular and stringent cleaning schedule will be provided throughout the venue. Masks, alcohol gel dispensers will be put in place throughout the grounds. Only staff essential to the tournament will be on-site.

Participants must commit to follow the following rules:

• No hand-wiping on-court, towels used by players instead. Players will be permitted a 20 second break every 10 rallies to wipe away sweat using their own towel
• Maintaining of social distancing at all times, other than during match-play
• The capacity of the location is limited to players, referees, one person as staff for each player, and competition staff
• Court cleaning during play will be undertaken by players (equipment provided by organizer)
• Only players open court doors
• Hand sanitising is mandatory before entering court and between games
• No indoor warm-up area will be provided
• Single player use of changing rooms at one time
• No hand-shaking
• No sharing of equipment

Thank you!

 

Protocol sanitar

ProSquash, FRS și Squash Club Cluj-Napoca vor face tot posibilul ca toți participanții la turneul Romanian Open Squash 2020 să rămână sănătoși și în siguranță.

Reamintim tuturor celor prezenți că, în prezent, cel mai bun mod de a ne proteja de virus este purtarea măștilor, respectarea distanțării sociale și spălarea mâinilor. Măștile trebuie purtate de fiecare persoană cu vârsta peste 11 ani, în orice moment, cu excepția jucătorilor de pe teren.

Vom face tot posibilul pentru a asigura respectarea tuturor măsurilor de prevenție și a distanțării sociale la fața locului și vom reglementa circulația persoanelor la locația evenimentului.
Curățenia, aerisirea și dezinfectarea diferitelor zone vor fi asigurate. Măștile, dozatoare de gel de alcool vor fi permanent la dispoziția participanților. Doar personalul esențial pentru turneu va fi la fața locului.

Participanții trebuie să se angajeze că vor respecta următoarele reguli:

• Se va evita ștergerea manuală de peretii terenului, se vor folosi in schimb propriile prosoapele. Jucătorilor li se va permite o pauză de 20 de secunde la fiecare schimb de 10 mingi pentru a-și putea șterge transpirația folosind prosopul
• Se va respecta menținerea distanțării sociale în orice moment, altele decât meciul propriu-zis
• Capacitatea locației este limitată la jucători, arbitri, o persoană ca antrenor/insotitor pentru fiecare jucător și personal de competiție
• Curățarea terenului în timpul jocului va fi efectuată de jucători (echipamentul va fi furnizat de organizator)
• Doar jucătorii pot deschide ușile terenului
• Igienizarea mâinilor este obligatorie înainte de intrarea pe teren și între jocuri
• Nu va fi pusă la dispoziție nicio zonă de încălzire interioară
• Vestiarul nu poate fi folosit simultan de mai mult de un jucător
• Nu se vor face strângeri de mână
• Nu se va face schimb de echipamente

Multumim!